Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  01 Žoldošová Renáta 01 BR Mgr. Renáta Žoldošová
Žoldošová
  02 Ing. Veronika Streicherová 02 SV
  02a Mária Mikulová 02a MM Mária Mikulová
  03 Macková Viera 03 MV Viera Macková
  04 Peter Filo 04 PF Mgr. art. Peter Fillo
  05 Ferancová Hana 05 FH Mgr. Hana Ferancová
  05a Kertészová Janette, Pastoreková Ľubica 05a KJ Janette Kertészová, DiS. art.
  06 Vašková Věra 06 VV Věra Vašková
  07 Jiří Černý 07 ČJ Vladimíra Calcagni
  08 Mgr. Hana Streďanská 08 HS Jarmila Medeková
Zita Slavíčková
Mgr. Hana Streďanská
Streďanská
  09 Calcagni Vladimíra 09 VC Alexander Szendrei
  10 Chrenková Kristína 10 ChK Kristína Glos Chrenková
  11 Pavlíková Beáta 11 PB Beáta Pavlíková, DiS. art.
  12 Magdaléna Krchňavá 12 MK Ondrej Pápai
  13 Alexander Szendrei 13 AS Jana Michaličková, DiS. art.
  14 Jana Michaličková 14 JM Jiří Černý
  15 Miriam Ďurišová 15 MD Ďurišová
  16 Máliková Mária 16 MM Mgr. Mária Máliková
  17 Schottertová Lýdia 17 ZM
  18 Úradníčková Jana 18 UJ Jana Úradníčková
  19 Macková Oľga 19 MO Oľga Macková, DiS. art.
  20 Zborovňa 20 Zborovna
  21 Streďanská Hana, Máliková Mária, Vlčko Peter 21
  22 Fraňo Vladimír 22 FV Vladimír Fraňo
  23 Mičunek Juraj 23 MJ Mgr. art. Juraj Mičúnek
  24 Kovalčíková Oľga 24 KO Oľga Kovalčíková, DiS. art.
  25 Goga Rudolf 25 GR Rudolf Goga
  26 Gogová Alica 26 GA Alica Gogová
  27 Moravčík Ján 27 MJ Ján Moravčík
Moravčík PŠ
  28 Geschwantnerová Alexandra, Mgr. Zuzana Širová 28 GA PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Šírová
  28a Geschwandtnerová Alexandra 28a
  29 Vlčko Peter 29 VP Mgr. Peter Vlčko
Vlčko
  30 Bobulová Dagmar 30 BD Dagmar Bobulová, DiS. art.
  31 Jarmila Medeková, Drahomír Trsťan 31JM Trsťan
  32 Lučanská Elena 32 LE
  33 Kavec Adam, Pastoreková Ľubica 33 KA
  33a Bezák Lucián, Szendrei Adam 33a BL Lucian Bezák
Magdaléna Krchňavá, DiS. art.
  34 Šatňa - Tanečný odbor, LDO 34 šatňa
  35 Pracovňa VO 34 prac VO
  36 Ičo Štefan 36 Štefan Ičo, DiS. art.
Ičo
  37 Pracovňa VO 37 prac VO
  39 Archív - administratíva 39 arch
  40 Školník, sklad hudobných nástrojov 40 Sklad HN
  MŠ Gagarinová
  MŠ J, Kráľa
  MŠ Jacovce
  MŠ Krnča
  MŠ Lipová
  MŠ Nitrianska Blatnica
  MŠ Práznovc
  MŠ Solčany
  MŠ Tovarníky
  MŠ Tribečská I.
  MŠ Závada
  ZUŠ Topoľčany - elokované pracovisko Jacovce Mgr. Miriam Ďurišová, PhD.
  ZUŠ Topoľčany - elokované pracovisko Urmince Slavíčková U
  ZUŠ Topoľčany - elokované pracovisko Topoľčany
  ZUŠ Topoľčany - elokované pracovisko Prašice Prašice Slavíčková P
  ZUŠ Topoľčany - elokované pracovisko Radošina Radošina Martina Šišková, DiS. art.
Šišková
  ZUŠ Topoľčany - pobočka Horné Obdokovce Horné Obdokovce Viderňanová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
    Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
  • 038/5324569

Fotogaléria