Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Dobrý deň, vítame Vás v online prihláške do ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Prosíme o pozorné vyplnenie všetkých položiek.

Každý žiak a jeho zákonný zástupca je povinný dostaviť sa na prijímacie skúšky aj po odoslaní elektornickej prihlášky na 2. posch. u zástupkýň riaditeľky.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   


 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
    Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
  • 038/5324569

Fotogaléria