Navigácia


Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany


Prihláška na školský rok
2018/2019


Odbor

Pobočka:

Odbor:

Predmet:


Základné údaje uchádzača

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

Email:

Mobil:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Zadajte školu a triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v školskom roku 2018/2019 (ZŠ, SŠ, či MŠ)

Škola:

Trieda v škole:


Rodičia

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Štúdium v ZUŠ sa môže ukončiť iba k 31. 1. alebo k 30. 6. daného školského roka.

 

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
    Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
  • 038/5324569

Fotogaléria