Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Dejiny dramatickej tvorby DDT
Dejiny tanca DET
Dekoratívne činnosti DEC
Dramatická príprava DRM
Dramatika a slovesnosť LDO
Džezový tanec DT
Folklór FOL
Folklórny spev FOS
Fotografia a film FOF
Grafický dizajn GD
Grafika GRF
Hip-Hop H
Hlasová výchova hlasova
Hra na akordeóne akordeon
Hra na basovej gitare
Hra na bicích nástrojoch bicie
Hra na cimbale HCM
Hra na elektrickej gitare
Hra na gitare gitara
Hra na hoboji hoboj
Hra na husliach husle
Hra na keyboarde keyboard
Hra na klarinete klarinet
Hra na klavíri ON klavir
Hra na klavíri klavír
Hra na kontrabase kontrabas
Hra na organe HNO
Hra na priečnej flaute flauta
Hra na saxofóne sxf
Hra na trúbke trúbka
Hra na ukulele ukulele
Hra na violončele HVI
Hra na zobcovej flaute z.flauta
Hra v súbore, hra v orchestri subor, orchester
Hra z listu Hra z listu
Hra z listu, improvizácia Hra z listu, improv
Hudba a počítač počítač
Hudobná a hlasová príprava HLA
Hudobná náuka hud.nauka
Improvizácia I
Intonačno-rytmicko-pohybová výchova IRPV
Klasický tanec KT
Komorný, zborový spev zbor
Kreatívny tanec KRT
Kresba KEB
Ľudový tanec ĽT
Maľba MLB
Modelovanie a práca s materiálom MPA
Moderný tanec MT
Náuka o hudbe NH
Obligátny nástroj: Hra na keyboarde ON key
Obligátny nástroj: Hra na klavíri ON klv
Obligátny nástroj: Hra na ukulele ON ukulele
Obligátny predmet: Hra na bicích nástrojoch OPBicie
Pohyb PYB
Práca v súbore PSU
Prednes PDX
Prestávka 0
Prípravné štúdium
Prípravné štúdium 1 v MŠ PŠ MŠ
Prípravné štúdium gitara PŠG
Prípravne štúdium individuálne - hra na akordeóne PSI A
Pripravné štúdium individuálne - hra na gitare PSI G
Prípravné štúdium individuálne - hra na husle PŠI H
Prípravné štúdium individuálne - hra na klavíri PSI Kl
Prípravné štúdium individuálne - hra na ukulele PSI Uk
Pripravné štúdium individuálne v hra na bicích nástrojoch PSI bicie
Spev spev
Spoločenský tanec ST
Správanie Spr
Sprievod, komorná hra sprievod, komorna
Štúdium rolí a umelecký prednes SRU
Štvorručná hra na klavíri štvorručná
Tanec tanec
Tanečná prax TPX
Tanečná príprava TP
Umelecká fotografia UF
Vybrané state z teórie umenia
Výtvarná výchova výtvarna
Základy dramatickej tvorby ZDT
Základy hudobnej skladby ZHS

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
    Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany
  • 038/5324569

Fotogaléria